Jack Row Architect Fountain Pen: 18k White Gold - Diamonds